VER, Norrbottens län Kiselalger i vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under år 2008 undersöktes kiselalger (påväxtalger) och vattenkemi i 46 vattendrag. Kiselalger är bra indikatorer på närings- och surhetstillståndet i ett vattendrag. År 2011 provtogs ytterligare fem lokaler.

2019 och 2021 undersöktes ett 20-tal vattendrag avseende vattenkemi och kiselalger.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2021
Avslutat
Norrbotten
Västerbotten
2014-12-22 13:55
2022-10-21 15:30

Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2008 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
IPS-index för Kiselalger 2008 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2008 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö