RK, Östra Mälaren, SVOA

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Stockholms dricksvatten tas från Mälaren. Stockholm Vatten utför regelbundet provtagningar och analyser av Mälarvattnet. Dels för att för att försäkra sig om att vattnet håller god kvalitet som råvatten för dricksvattenproduktion, dels för att följa trender av t ex näringsämnen i Mälaren.
I november 2008 beslutade Länsstyrelsen att inrätta ett
vattenskyddsområde för Östra Mälaren, där två vattenverk finns.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
Annat
RK, Recipientkontroll
1967
-
Pågående
Stockholm
2014-12-29 15:48
2020-01-08 10:43

Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 2012 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2000 - annat xxxxxxxxxxxx
Äldre provtagningar finns
Andel blågrönalger 2000 - annat xxxxxxxxxxxx
Äldre provtagningar finns
Trofiskt planktonindex (TPI) 2000 - annat xxxxxxxxxxxx
Äldre provtagningar finns
Artantal för växtplankton 2000 - annat xxxxxxxxxxxx
Äldre provtagningar finns
Totalbiomassa 2000 - annat xxxxxxxxxxxx
Äldre provtagningar finns
Näringsämnespåverkan växtplankton 2000 - annat xxxxxxxxxxxx
Äldre provtagningar finns