RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Fisk (gädda, abborre, mört) och valda födodjur (djurplankton och vattengråsugga) från tio sjöar i norra Skåne har analyserats med avseende på kvicksilver och jämförts med liknande data från 2000.

Inga koordinatangivelser är gjorda för övervakningsstationerna i studien. Därför har redan befinliga stationer i respektive sjö knutits till programmet.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
RMÖ, Regional miljöövervakning
2000
2002
Avslutat
Skåne
2015-01-14 14:06
2015-02-16 16:28

Metaller i fisk
Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
Startår 2000 Slutår 2002
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2000 2002 annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2000 2002 annat IVL Svenska Miljöinstitutet AB