KÖ, Nässjö kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Sjöar och vattendrag provtagna av Nässjö kommun. Regelbundet eller enstaka prover.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
RK, Recipientkontroll
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Pågående
Jönköping
2015-01-15 13:33
2019-06-04 16:59

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 0 - - Nässjö kommun
provtagningsfrekvens varierar mellan stationer och över tid
Totalkväve 0 - - Nässjö kommun
provtagningsfrekvens varierar mellan stationer och över tid
Totalfosfor 0 - - Nässjö kommun
provtagningsfrekvens varierar mellan stationer och över tid
Försurning 0 - - Nässjö kommun
provtagningsfrekvens varierar mellan stationer och över tid
pH 0 - - Nässjö kommun
provtagningsfrekvens varierar mellan stationer och över tid
Alkalinitet 0 - - Nässjö kommun
provtagningsfrekvens varierar mellan stationer och över tid