RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Gemensamt delprogram för övervakning av tidsserier från sjöar. Varje län ansvarar för sin egen provtagning. Det gemensamma delprogrammet samordnar innehållet i undersökningarna samt gemensamma uutvärdering. Under 2011 pågår en statistisk undersökning av ingående stationer med syfte att bedöma hur lång tid vi behöver mäta för att säkerställa trender för några utvalda parametrar. Deltagande län från Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt.

Kontaktperson: Maria Carlsson, 036-39 50 15, maria.k.carlsson@lansstyrelsen.se
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Jönköpings län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Jönköping
2011-01-25 14:28
2015-02-13 09:15

Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 1995 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 1995 - Var sjätte år SLU, Institutionen för akvatiska resurser