KÖ, Eksjö kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regelbunden provtagning eller enstaka prover i Eksjö kommuns regi.
Ej granskad
Sötvatten
KÖ, kommunal övervakning
RK, Recipientkontroll
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Pågående
Jönköping
2015-01-15 13:35
2015-01-29 13:39

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 0 - 1 gång per år Eksjö kommun
Frekvens varierar mellan stationer och med åren
Totalkväve 0 - 1 gång per år Eksjö kommun
Frekvens varierar mellan stationer och med åren
Totalfosfor 0 - 1 gång per år Eksjö kommun
Frekvens varierar mellan stationer och med åren
Försurning 0 - 1 gång per år Eksjö kommun
Frekvens varierar mellan stationer och med åren
pH 0 - 1 gång per år Eksjö kommun
Frekvens varierar mellan stationer och med åren
Alkalinitet 0 - 1 gång per år Eksjö kommun
Frekvens varierar mellan stationer och med åren