KÖ, Eksjö kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regelbunden provtagning eller enstaka prover i Eksjö kommuns regi.
Ej granskad
Sötvatten
KÖ, kommunal övervakning
RK, Recipientkontroll
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Pågående
Jönköping
2015-01-15 13:35
2015-01-29 13:39

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 0 - - Eksjö kommun
Frekvens varierar mellan stationer och mellan åren
Totalkväve 0 - - Eksjö kommun
Frekvens varierar mellan stationer och mellan åren
Totalfosfor 0 - - Eksjö kommun
Frekvens varierar mellan stationer och mellan åren
Försurning 0 - - Eksjö kommun
Frekvens varierar mellan stationer och mellan åren
pH 0 - - Eksjö kommun
Frekvens varierar mellan stationer och mellan åren
Alkalinitet 0 - - Eksjö kommun
Frekvens varierar mellan stationer och mellan åren