KÖ, Stockholms stad

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets undersökningar syftar till att bedöma ekologisk status i stadens sjöar och vattendrag. Här visas endast vissa undersökningar. Stockholm stad bedriver även miljöövervakning inom följande program.

KÖ, Bällstaåns vattensamverkan:
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan
KÖ, Igelbäcksgruppen
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund
KÖ, Ulsundasjöns vattensamverkan

Därutöver bedriver Stockholm Vatten AB recipientkontroll i staden:
RK, Brunnsvikens avrinningsområde
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVAB
RK, Östra Mälaren, SVAB
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Löpande program
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholms stad
KÖ, kommunal övervakning
1995
-
Pågående
Stockholm
2015-01-15 16:47
2021-01-19 15:46

Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 1995 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 2011 - Var sjätte år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Fisk i sjöar (EQR8) 2011 - Var sjätte år SLU, Institutionen för akvatiska resurser