Länsstyrelsen i Stockholms län. Naturinventeringar mm.

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under detta övervakningsprogram samlas undersökningar av tillfällig karaktär. Syftet kan vara att skapa underlag för skydd av natur eller andra naturvårdande insatser.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
Annat
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
1990
-
Pågående
Stockholm
2015-01-20 15:27
2015-02-23 17:20

Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 2006 - annat SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Fisk i sjöar (EQR8) 2006 - annat Länsstyrelsen i Stockholms län