VER, Södermanlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar av miljögifter som kan användas vid statusklassning. Ofta är det engångsundersökningar som kan liknas vid screening.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2010
-
Pågående
Södermanland
2015-01-23 08:35
2017-12-22 09:15

Mätning av bekämpningsmedel i vattendrag i jordbruksmark. Provtagning 2 ggr under 2007.

Provtagning i vattendrag 2 ggr under 2010-2012.
Undersökningstyper
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2007 2007 - SLU, Institutionen för mark och miljö
Atrazin 2007 2007 - SLU, Institutionen för mark och miljö
Diuron 2007 2007 - SLU, Institutionen för mark och miljö
Isoproturon 2007 2007 - SLU, Institutionen för mark och miljö
Cybutryn/Irgarol 2015 2015 Tre gånger SLU, Institutionen för mark och miljö
Provtagning inom Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 2015 om PFAS och Bekämpningsmedel.
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2013 2013 En gång SLU, Institutionen för mark och miljö
Aklonifen 2011 2011 2 gånger per år SLU, Institutionen för mark och miljö
Terbutryn 2010 2012 2 gånger per år SLU, Institutionen för mark och miljö
Kinoxifen 2015 2015 Tre gånger SLU, Institutionen för mark och miljö
Provtagning inom Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 2015 om PFAS och Bekämpningsmedel.
Bifenox 2015 2015 Tre gånger SLU, Institutionen för mark och miljö
Provtagning inom Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 2015 om PFAS och Bekämpningsmedel.
Diklorvos 2015 2015 Tre gånger SLU, Institutionen för mark och miljö
Provtagning inom Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 2015 om PFAS och Bekämpningsmedel.
Särskilda förorenande ämnen 2010 - - SLU, Institutionen för mark och miljö