SRK, Skogsälvar i Skellefteå kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:53
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
SRK, Samordnad recipientkontroll
2002
2008
Avslutat
Västerbotten
2011-02-08 15:26
2013-01-18 15:24

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2002 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2002 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Färg, Turbiditet
Näringsämnen 2002 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC, Tot-P, Tot-N, järn, mangan
Prioriterade ämnen 2002 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium, Nickel, Bly
Kadmium och kadmiumföreningar 2002 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2002 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2002 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2002 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur
Särskilda förorenande ämnen 2002 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom, Koppar, Zink
Salthaltsförhållanden 2002 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet
Försurning 2002 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH, alkalinitet
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2002 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt, Arsenik, Kalium, Natrium, Magnesium, Kalcium, Aluminium, Barium, Strontium