EBH i Kalmar län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Annat
0
-
0
Kalmar
Kronoberg
2015-01-28 10:01
2018-06-20 13:57

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2007 Slutår 2015
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2007 2015 - Länsstyrelsen i Kalmar län
Kadmium och kadmiumföreningar 2007 2015 - Länsstyrelsen i Kalmar län
Bly och blyföreningar 2007 2015 - Länsstyrelsen i Kalmar län
Nickel och nickelföreningar 2007 2015 - Länsstyrelsen i Kalmar län
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2007 2015 - Länsstyrelsen i Kalmar län
Benso(a)pyrene 2007 2015 - Länsstyrelsen i Kalmar län
Benso(g,h,i)perylen 2007 2015 - Länsstyrelsen i Kalmar län
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2007 2015 - Länsstyrelsen i Kalmar län
Benso(b)fluoranten 2007 2015 - Länsstyrelsen i Kalmar län
Benso(k)fluoranten 2007 2015 - Länsstyrelsen i Kalmar län