EBH i Kalmar län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Annat
0
-
0
Kalmar
Kronoberg
2015-01-28 10:01
2018-06-20 13:57

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2006 Slutår 2007
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2006 2007 - Länsstyrelsen i Kalmar län
Kadmium och kadmiumföreningar 2006 2007 - Länsstyrelsen i Kalmar län
Bly och blyföreningar 2006 2007 - Länsstyrelsen i Kalmar län
Nickel och nickelföreningar 2006 2007 - Länsstyrelsen i Kalmar län