EBH-undersökningar, Jönköpings län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar i samband med utredningar av efterbehandlingsobjekt.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Annat
0
-
0
Jönköping
2015-01-30 10:19
2019-05-28 08:26

Undersökningstyper x
Startår 2000 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bly och blyföreningar 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Nickel och nickelföreningar 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Särskilda förorenande ämnen 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Arsenik 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Zink 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Arsenik 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bensen 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bly och blyföreningar 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Nickel och nickelföreningar 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Polyaromatiska kolväten (PAH) 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Triklormetan (kloroform) 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Krom 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Koppar 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Trikloreten och Tetrakloreten 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Benso(a)pyrene 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
PFAS 11 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län