EBH-undersökningar, Jönköpings län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar i samband med utredningar av efterbehandlingsobjekt.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Annat
0
-
0
Jönköping
2015-01-30 10:19
2019-05-28 08:26

Undersökningar genomförda i samband med utredning av förorenade områden.
Undersökningstyper
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Antracen 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Fluoranten 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bly och blyföreningar 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Särskilda förorenande ämnen 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län
Zink 0 - En gång Länsstyrelsen i Jönköpings län