Hymo-projekt i Värmlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Biologiska undersökningar i reglerade sjöar och vattendrag. Vattenförekomsterna är regleringspåverkade i olika stor grad. Ett antal opåverkade vatten ingår i undersökningen som referenser.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
Annat
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
2011
Avslutat
Värmland
2015-02-04 15:55
2015-02-16 15:38

Undersökningstyper Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier
Startår 2009 Slutår 2011
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 2009 2011 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
ASPT 2009 2011 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
DJ-index 2009 2011 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
MISA 2009 2011 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län