KEU, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Målet är att kontrollera surhetstillståndet i kalkade vatten så att kommande återkalkningar kan göras vid rätt tidpunkt och med lämplig insats (dosering, strategi etc.).
Syftet med den kemiska effektuppföljningen i kalkade sjöar och vattendrag är att:
* ge underlag för en effektiv planering av kalkning och biologisk återställning.
* ge en bild av kalkningens långsiktiga effekter.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1977
-
Pågående
Örebro
Västra Götaland
Dalarna
2011-02-09 13:05
2020-03-06 20:31

Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1981 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1981 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1981 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1981 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1981 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1981 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1981 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1981 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Oorganiskt aluminium 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö