KEU, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Målet är att kontrollera surhetstillståndet i kalkade vatten så att kommande återkalkningar kan göras vid rätt tidpunkt och med lämplig insats (dosering, strategi etc.).
Syftet med den kemiska effektuppföljningen i kalkade sjöar och vattendrag är att:
* ge underlag för en effektiv planering av kalkning och biologisk återställning.
* ge en bild av kalkningens långsiktiga effekter.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1977
-
Pågående
Örebro
Västra Götaland
Dalarna
2011-02-09 13:05
2020-03-06 20:31

Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1976 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens 2/år utom två stationer med 6/år.
Vattenfärg 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens 2/år utom två stationer med 6/år.
Näringsämnen 2008 2008 En gång Länsstyrelsen i Örebro län
Totalkväve 2008 2008 En gång Länsstyrelsen i Örebro län
Totalfosfor 2008 2008 En gång Länsstyrelsen i Örebro län
Salthaltsförhållanden 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens 2/år utom två stationer med 6/år.
Konduktivitet 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens 2/år utom två stationer med 6/år.
Försurning 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens 2/år utom två stationer med 6/år.
pH 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens 2/år utom två stationer med 6/år.
Alkalinitet 1976 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Frekvens 2/år utom två stationer med 6/år.
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Oorganiskt aluminium 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2013 - 2 gånger var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö