SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Stockholms län
SCR, Screening
2009
-
Pågående
Stockholm
2015-02-10 08:45
2017-12-22 13:38

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2012 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2011 2012 annat xxxxxxxxxxxx
Nickel och nickelföreningar 2011 2012 annat xxxxxxxxxxxx
Tributyltenn föreningar 2012 2013 annat xxxxxxxxxxxx
Särskilda förorenande ämnen 2012 2012 annat xxxxxxxxxxxx
Arsenik 2012 2012 annat xxxxxxxxxxxx