RMÖ, Hallands län, Grundvatten, allmänna vattentäkter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Grundvattenkemi i allmänna vattentäkter, punktinsats, Hallands län
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Hallands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
2010
2010
Avslutat
Halland
2015-02-10 10:34
2015-05-11 11:11

RMÖ, Hallands län, Grundvatten, allmänna vattentäkter, punktinsats
Undersökningstyper
Startår 2010 Slutår 2010
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyanazin 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dimetoat 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metamitron 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pirimikarb 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfosulfuron 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tifensulfuronmetyl 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tribenuronmetyl 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desetylatrazin 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
BAM 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etofumesat 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluroxipyr 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imidakloprid 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klopyralid 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvinmerac 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metalaxyl 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propyzamid 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desisopropylatrazin 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metazaklor 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
AMPA 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Boskalid 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desamino diketo Metribuzin 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diketo-metribuzin 2010 2010 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning