Verifiering grundvatten Gotland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2015-02-13 10:22
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2013
2013
Avslutat
Gotland
2015-02-11 13:22
2015-02-13 12:36

Undersökningstyper
Startår 2013 Slutår 2013
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat + nitrit 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fosfat 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluor 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrit 2013 2013 annat SGU, Sveriges geologiska undersökning