Södermanlands län, Undersökningar av miljögifter i förorenade områden, exploatering, MKB, mm

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar som utförts för i arbetet med förorenade områden, exploateringsärenden, muddringsärenden, recipientkontroll mm
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Annat
0
-
0
Södermanland
2015-02-16 10:48
2017-12-22 09:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Forssjösjön SE653690-152640 Forssjösjön Forssjösjön Nyköpingsån
2 Stadsfjärden SE651379-157092 Västra Stadsfjärden Västra Stadsfjärden Stadsfjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Åkers Bergaån SE657068-157349 Bergaån Bergaån Bergaån Norrström