Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med närmare 50 medlemsorganisationer som bildades 1998. En bred samverkan kring hur miljöövervakningen av Mälaren ska bedrivas var ett viktigt motiv för att bilda ett vattenvårdsförbund. Samverkan och delaktighet i dessa frågor är en grundsten för miljösamarbetet.

Huvudelen av förbundets miljöövervakning bedrivs inom övervakningsprogrammet "NMÖ, Stora sjöarna".
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Mälarens vattenvårdsförbund
KÖ, kommunal övervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Uppsala
Södermanland
Västmanland
Stockholm
2015-02-16 16:49
2015-02-18 14:01

Mälarens vattenkemi undersöktes vid 56 provtagningsstationer. Syftet med undersökningen var att få en ögonblicksbild av tillståndet i alla större fjärdar och vikar i Mälaren. Undersökningen är samordnad med 11 stationer inom programmet "NMÖ, Stora sjöarna".
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2008 Slutår 2010
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammoniak 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2008 2010 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö