RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övergödning är ett påtagligt miljöproblem i en stor del av länets sjöar. En yttäckande övervakning av övergödningsparametrar är därför prioriterat. Provtagning av vattenkemi och växtplankton under sensommaren ska komplettera andra miljöövervakningsprogram samt recipientkontrollen, och ge en helhetsbild av framför allt övergödningsproblematiken.
Undersökningar av vattenkvalitetet i sjöar under sommaren har utförts i Östergötland nästan varje år under perioden 1969-1993. Ca 50 sjöar har undersökts årligen och man återkom till samma sjö efter ca fem år. Inga sommarundersökningar utfördes 1994-1997. Under 1998 undersöktes 127 sjöar, och 2001 och 2004 undersöktes 110 sjöar.
I detta program finns de stationer som provtagits 2009-2012 och kommer att kompletteras med sjöar som kommer att ingå i programmet under programperioden 2015-2020. Ett tillägg har gjort för de sjöar som provtagits med avseende på klorofyll/växtplankton för att kunna koppla till statusklassningen.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Östergötland
Södermanland
Kalmar
2015-02-18 10:01
2019-06-14 08:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjärsen SE645685-148030 Bjärsen Bjärsen Motala ström
2 Bleken SE651260-149710 Bleken Bleken Motala ström
3 Borken SE646432-151960 Borken Borken Söderköpingsån
4 Bränn-Ekebybäcken, Stora Marsäng SE650846-156702 Bränn-Ekebybäcken Ligger utanför HARO
5 Bäck från Frö SE658720-151445 Lillån (Åkerby - Asplången) Söderköpingsån
6 Djupsjön SE645404-155787 Djupsjön Djupsjön Kustområde
7 Drögen SE644630-148435 Drögen Drögen Motala ström
8 Ensjön SE649087-152435 Ensjön Ensjön Motala ström
9 Gåsen SE645525-155145 Gåsen Gåsen Kustområde
10 Hallebysjön SE647816-151096 Hallebysjön Hallebysjön Motala ström
11 Hemsjön SE641886-149532 Hemsjön Hemsjön Motala ström
12 Hemsjön SE646881-151549 Hemsjön Hemsjön Ligger utanför HARO
13 Hemsjön SE646923-151555 Hemsjön Söderköpingsån
14 Hulsjön SE644745-155800 Hulsjön Hulsjön Kustområde
15 Hällerstadsjön SE648030-151975 Hällerstadsjön Hällerstadsjön Söderköpingsån
16 Högvedssjön SE645010-155370 Högvedssjön Högvedssjön Kustområde
17 Hövern SE647191-151608 Hövern Hövern Söderköpingsån
18 Juttern SE640779-150177 Juttern Juttern Motala ström
19 Ken SE647016-153263 Ken Ken Söderköpingsån
20 Kumlaån SE648608-150462 Kumlaån Motala ström
21 Lien SE651492-148011 Lien Lien Motala ström
22 Lången SE646811-152091 Lången Lången Söderköpingsån
23 MARSTAD SE647552-145405 Marstadbäcken Motala ström
24 Mossebosjön SE645020-144765 Mossebosjön Mossebosjön Motala ström
25 Mårn SE649565-150332 Mårn Mårn Motala ström
26 Nimmern SE643531-149877 Nimmern Nimmern Motala ström
27 Näveån, gamla kraftverket SE650102-155768 Näveån Ligger utanför HARO
28 Ormlången SE651782-149873 Ormlången Ormlången Motala ström
29 Rammsjön SE644347-154396 Rammsjön Rammsjön Ligger utanför HARO
30 Rånen SE644560-154775 Rånen Rånen Kustområde
31 Rölången SE646735-153085 Rölången Rölången Ligger utanför HARO
32 Skiren SE650583-152510 Skiren Skiren Kustområde
33 Stora Nälern SE651690-148270 Stora Nälern Stora Nälern Ligger utanför HARO
34 Stora Tron SE651031-148365 Stora Tron Stora Tron Motala ström
35 Storsjön SE645850-147653 Storsjön Storsjön Motala ström
36 Stråken SE650040-146810 Stråken Stråken Motala ström
37 Sviestadsån SE648183-149420 Sviestadsån (Bankekind-Roxen) Motala ström
38 Svinstadsjön SE647180-150245 Svinstadsjön Svinstadsjön Motala ström
39 Såken SE646010-152097 Såken Såken Söderköpingsån
40 Trehörningen SE645499-155441 Trehörningen Trehörningen Kustområde
41 Vadsbäcken SE649107-153338 Vadsbäcken Kustområde
42 Vadsbäcken SE649296-153371 Vadsbäcken Kustområde
43 Vadsbäcken SE649543-153383 Vadsbäcken Kustområde
44 Vin SE645960-151015 Vin Vin Motala ström
45 Värnässjön SE646800-150730 Värnässjön Värnässjön Motala ström
46 Västersjön SE645311-153023 Västersjön Västersjön Vindån
47 Västra Lägern SE641411-145654 Västra Lägern Västra Lägern Motala ström
48 Åländern SE644801-150127 Åländern Åländern Motala ström
49 Årsjön SE651489-146455 Årsjön Årsjön Motala ström
50 Ämmern SE644230-150120 Ämmern Ämmern Motala ström
51 Ören SE645836-150818 Ören Ören Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Annsjön SE651850-147865 Annsjön Annsjön Motala ström
2 Antvarden SE644185-151825 Antvarden Antvarden Storån
3 Fälen SE642788-151234 Fälen Fälen Motala ström
4 Glypen SE644403-151017 Glypen Glypen Storån
5 Gulten SE652360-148674 Gulten Gulten Motala ström
6 Hanesjön SE652000-148795 Hanesjön Hanesjön Motala ström
7 Möckeln SE641142-148701 Möckeln Möckeln Motala ström
8 Raklången SE642420-145560 Raklången Raklången Motala ström
9 Rödingehultesjön SE643170-148425 Rödingehultesjön Rödingehultesjön Motala ström
10 Salstern SE650115-145700 Salstern Salstern Motala ström
11 Skirsjön SE641325-148416 Skirsjön Skirsjön Motala ström
12 Stora Rängen SE646160-149387 Stora Rängen Stora Rängen Motala ström
13 Stora Skiren SE651532-149995 Stora Skiren Stora Skiren Motala ström
14 Stora Sundsjön SE641634-146691 Stora Sundsjön Stora Sundsjön Motala ström
15 Strolången SE646894-153971 Strolången Strolången Söderköpingsån
16 Svängbågen SE651680-152300 Svängbågen Svängbågen Kustområde
17 Tidersrumssjön SE642213-148067 Tidersrumssjön Tidersrumssjön Motala ström
18 Tången SE641760-146305 Tången Tången Motala ström
19 Täftern SE642305-149743 Täftern Täftern Motala ström
20 Verveln SE641749-148960 Verveln Verveln Motala ström
21 Visjön SE645270-143365 Visjön Visjön Motala ström
22 Västjuten SE651945-150095 Västjuten Västjuten Motala ström
23 Ågelsjön SE650617-151758 Ågelsjön Ågelsjön Kustområde
24 Älgsjön SE652565-148560 Älgsjön Älgsjön Motala ström
25 Öjaren SE644640-146445 Öjaren Öjaren Motala ström
26 Ören SE643162-147735 Ören Ören Motala ström
27 Övre Fölingen SE643135-148215 Övre Fölingen Övre Fölingen Motala ström