VER, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Provfiske i sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provfisken av sjöar där syftet varit att verifiera ekologisk status. Undersökningarna kan fylla flera syftet, bland annat Kalk Effekt Uppföljning.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
KEU, Kalkeffektuppföljning
Annat
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Under uppbyggnad
Västmanland
2015-02-20 13:55
2015-02-20 15:29

Provfiske i sjöar med främsta syftet att verifiera ekologisk status. Undersökningen strävar efter att samordna flera syften, bland annat Kalk Effekt Uppföljningen.
Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 2000 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 0 - En gång SLU, Institutionen för akvatiska resurser