RK Hornträsket, vattenkemiska och biologiska undersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenkemiska och biologiska undersökningar av sjön Hornträsket i anslutning till nedlagda gruvor i Kristeinbergsområdet. Övervakning av sjön sker som en del av uppföljningen av efterbehandlingen av nedlagda gruvor bl a Hornträskgruvan samt Rävlidmyrgruvorna.

Sjön Släppträsket, ca 7 km norr om Hornträsket, används som referens till bottenfauna och djurplanktonundersökningar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
2004
-
Pågående
Västerbotten
2015-02-22 12:13
2015-02-22 12:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 1, Hornträsk SE722306-162547 1, Hornträsk 1
2 B2, Hornträsk SE722336-162546 B2, Hornträsk B2
3 2, Hornträsk SE722340-162503 2, Hornträsk 2
4 7, Hornträsk SE722346-162739 7, Hornträsk N1
5 8, Hornträsk SE722354-162865 8, Hornträsk 8
6 B4, Hornträsk SE722355-162887 B4, Hornträsk B4
7 B1, Hornträsk SE722366-162315 B1, Hornträsk B1
8 6, Hornträsk SE722377-162664 6, Hornträsk 6
9 3, Hornträsk SE722394-162371 3, Hornträsk S1
10 5, Hornträsk SE722444-162540 5, Hornträsk 5
11 B3, Hornträsk SE722515-162439 B3, Hornträsk B3
12 4, Hornträsk SE722555-162372 4, Hornträsk 4
13 SL2, Hornträsk_Släppträsk SE723104-163014 SL2, Släppträsk SL2
14 SL3, Hornträsk_Släppträsk SE723132-162851 SL3, Släppträsk
15 SL1, Hornträsk_Släppträsk SE723268-162705 SL1, Släppträsk