RK Hornträsket, vattenkemiska och biologiska undersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenkemiska och biologiska undersökningar av sjön Hornträsket i anslutning till nedlagda gruvor i Kristeinbergsområdet. Övervakning av sjön sker som en del av uppföljningen av efterbehandlingen av nedlagda gruvor bl a Hornträskgruvan samt Rävlidmyrgruvorna.

Sjön Släppträsket, ca 7 km norr om Hornträsket, används som referens till bottenfauna och djurplanktonundersökningar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
2004
-
Pågående
Västerbotten
2015-02-22 12:13
2015-02-22 12:36

Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 2004 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 2004 - annat Boliden AB