Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Utvärdering av metallsituationen i Dalarnas sjöar och vattendrag. Undersökningen syftade till att beskriva metallsituationen i de sjöar och vattendrag som är påverkade av läckage från gruvavfall.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2008
2016
Avslutat
Dalarna
Uppsala
2015-02-23 14:08
2017-04-25 10:51

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2008 Slutår 2009
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2008 2009 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2008 2009 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2008 2009 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2008 2009 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2008 2009 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2008 2009 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2008 2009 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2008 2009 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö