Sjöprovfiske i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provfiske av sjöar inom bland annat miljöövervakning, recipientkontroll, fiskevårdsområden m.m.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2006
-
Pågående
Västra Götaland
2015-02-24 12:57
2015-02-24 16:34

Nätprovfiske i sjöar
Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 2006 - En gång SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Fisk i sjöar (EQR8) 2006 - En gång SLU, Institutionen för akvatiska resurser