SRK, Emån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Emåns avrinningsområde. Emåförbundet, www.eman.se
Moderna recipientkontrollprogram för Emån har funnits sedan 1992.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Emåförbundet
SRK, Samordnad recipientkontroll
1992
-
Pågående
Jönköping
Kalmar
2011-01-25 15:35
2020-09-14 09:32

Näringsämnen, metaller och PCB i sediment.
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 1996 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning