SRK, Emån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Emåns avrinningsområde. Emåförbundet, www.eman.se
Moderna recipientkontrollprogram för Emån har funnits sedan 1992.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Emåförbundet
SRK, Samordnad recipientkontroll
1992
-
Pågående
Jönköping
Kalmar
2011-01-25 15:35
2020-09-14 09:32

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 0 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 0 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 0 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Suspenderade ämnen 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Oorganiskt aluminium 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 0 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö