VER, sjöar i Södermanlands län, makrofyter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifierande provtagning av makrofyter i Södermanlands läns ansvarsområde.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
2006
-
Pågående
Södermanland
Östergötland
2015-02-24 14:28
2015-05-13 16:01

Inventering av makrofyter
Undersökningstyper Makrofyter i sjöar
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makrofyter 2006 - En gång Länsstyrelsen i Södermanlands län