Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
2007
-
0
Södermanland
Östergötland
2015-02-24 14:53
2015-05-13 16:01

Länsstyrelsen har tagit vattenprover i vattendrag för att få underlag till statusklassning. Provtagningsstationer har varierat mellan åren. 2-6 prover per station och år har tagits för analys av vattenkemi.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2007 Slutår 2013
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2007 2013 Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående vattendragen. I vissa fall oftare.
Försurning 2007 2013 Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående vattendragen. I vissa fall oftare.