Annat, Stockholms län, miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Annat
2006
-
Pågående
Stockholm
2015-02-24 14:57
2015-02-25 09:02

Från rapporten A. Jönsson, 2011. Ni, Cu, Zn, Cd and Pb in sediments in the city-centre of Stockholm, Sweden - Origins, deposition rates and bio-availability, IVL-rapport B2013
Undersökningstyper x
Startår 2010 Slutår 2010
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2010 2010 En gång xxxxxxxxxxxx
Bly och blyföreningar 2010 2010 En gång xxxxxxxxxxxx