Förorenade områden EBH, Kronobergs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning i samband med förorenad mark. Ur länets 30 lista, de högst prioriterade objekten.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
VER, Verifieringsövervakning
0
-
Pågående
Kronoberg
2015-02-24 15:10
2015-02-25 10:58

övervakning av grundvattenkemi i samband med utredning av förorenade områden.
Undersökningstyper Grundvattenkemi, integrerade typområden
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Arsenik 0 - annat Länsstyrelsen i Kronobergs län
Bekämpningsmedel 0 - annat Länsstyrelsen i Kronobergs län
Bly och blyföreningar 0 - annat Länsstyrelsen i Kronobergs län
Nickel och nickelföreningar 0 - annat Länsstyrelsen i Kronobergs län
Zink 0 - annat Länsstyrelsen i Kronobergs län
Trikloreten och Tetrakloreten 0 - annat Länsstyrelsen i Kronobergs län