RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning av ett urval av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län 2010 -

Se referenser 51462,51463, 51496 och 53092
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2011
-
0
Västmanland
2015-02-25 08:10
2017-12-21 17:15

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 2010 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Särskilda förorenande ämnen 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Krom 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Zink 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län
Koppar 2010 - annat Länsstyrelsen i Västmanlands län