Makrofyter, Kronobergs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inventering av vattenväxter i Kronobergs län 2007.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Annat
2007
2007
Avslutat
Kronoberg
2015-02-25 08:21
2015-02-25 10:35

Inventering av vattenväxter i sjöar.
Undersökningstyper Makrofyter i sjöar
Startår 2007 Slutår 2007
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makrofyter 2007 2007 1 gång per år Länsstyrelsen i Kronobergs län