VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifierande undersökning av växtplankton i sjöar
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2006
-
Pågående
Södermanland
Östergötland
2015-02-25 13:50
2019-11-06 15:32

Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2006 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Växtplankton i verifieringsprogrammet mäts åtminstonde vart sjätte år. Det kan också vara upp till tre år under en sexårsperiod.
Andel blågrönalger 2006 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Växtplankton i verifieringsprogrammet mäts åtminstonde vart sjätte år. Det kan också vara upp till tre år under en sexårsperiod.
Trofiskt planktonindex (TPI) 2006 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Växtplankton i verifieringsprogrammet mäts åtminstonde vart sjätte år. Det kan också vara upp till tre år under en sexårsperiod.
Artantal för växtplankton 2006 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Växtplankton i verifieringsprogrammet mäts åtminstonde vart sjätte år. Det kan också vara upp till tre år under en sexårsperiod.
Klorofyll a 2006 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Växtplankton i verifieringsprogrammet mäts åtminstonde vart sjätte år. Det kan också vara upp till tre år under en sexårsperiod.
Totalbiomassa 2006 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Växtplankton i verifieringsprogrammet mäts åtminstonde vart sjätte år. Det kan också vara upp till tre år under en sexårsperiod.
Näringsämnespåverkan växtplankton 2013 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Växtplankton i verifieringsprogrammet mäts åtminstonde vart sjätte år. Det kan också vara upp till tre år under en sexårsperiod.