VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Makrofytundersökningar som gjorts i länet och som ligger till grund för statusklassningen.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västmanlands län
VER, Verifieringsövervakning
2007
-
Under uppbyggnad
Västmanland
Södermanland
Uppsala
2015-02-25 15:54
2015-02-25 16:46

Inventering av makrofyter i sjöar enligt transektmetod i handledning för miljöövervakning.
Undersökningstyper Makrofyter i sjöar
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makrofyter 2007 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö