VER, Miljögifter i fisk, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Miljögiftsanalyser i fisk, Västernorrlands län
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2009
-
Pågående
Västernorrland
2015-02-25 16:54
2019-09-25 11:30

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 2013 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2013 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bromerad difenyleter 2013 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexaklorbensen 2013 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2013 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2013 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2013 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
DDT 2013 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning