VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifierande och kompletterande övervakning av vattenkemi i sjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2006
-
Pågående
Södermanland
Östergötland
2015-02-27 08:33
2015-05-13 16:01

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1984 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2006 - Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående sjöarna. I vissa fall oftare.
Syrgas 2006 - Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående sjöarna. I vissa fall oftare.
Ljusförhållanden 2006 - Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående sjöarna. I vissa fall oftare.
Vattenfärg 2006 - Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående sjöarna. I vissa fall oftare.
Näringsämnen 2006 - Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående sjöarna. I vissa fall oftare.
Totalkväve 2006 - Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående sjöarna. I vissa fall oftare.
Totalfosfor 2006 - Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående sjöarna. I vissa fall oftare.
Temperaturförhållande 2006 - Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående sjöarna. I vissa fall oftare.
Temperatur 2006 - Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående sjöarna. I vissa fall oftare.
Försurning 2006 - Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående sjöarna. I vissa fall oftare.
pH 2006 - Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående sjöarna. I vissa fall oftare.
Alkalinitet 2006 - Vart annat år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi mäts varannat år i de ingående sjöarna. I vissa fall oftare.