RMÖ råvattenkontroll grundvatten Lst Gotland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Gotlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Gotland
2015-02-27 11:26
2015-02-27 12:39

Undersökningstyper
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Arsenik 2007 - 2 gånger var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2007 - 2 gånger var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2007 - 2 gånger var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2007 - 2 gånger var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2007 - 2 gånger var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2007 - 2 gånger var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2007 - 2 gånger var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2007 - 2 gånger var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2007 - 2 gånger var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 2007 - 2 gånger var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2007 - 2 gånger var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning