VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Länsstyrelsen i Jämtlands län
VER, Verifieringsövervakning
2009
-
Pågående
Jämtland
2015-02-27 13:42
2015-03-11 15:13

Undersökningstyper
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Arsenik 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
BAM 0 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning