VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
2006
-
Pågående
Södermanland
Östergötland
Stockholm
2015-02-27 15:15
2019-06-11 16:34

Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2006 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Påväxtalger i verifieringsprogrammet mäts åtminstonde vart sjätte år.
IPS-index för Kiselalger 2006 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Påväxtalger i verifieringsprogrammet mäts åtminstonde vart sjätte år.
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2006 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Påväxtalger i verifieringsprogrammet mäts åtminstonde vart sjätte år.
Deformerade kiselalgsskal 2006 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
I vissa fall beställs även skaldeformationsanalys