Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Detta program omfattar vattenkemisk provtagning som utförts i Västra Götalands län men som inte är återkommande. Detta program omfattar exempelvis provtagning som utförts inom ramen för en specialundersökning eller en fördjupad undersökning.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2006
2018
Avslutat
Västra Götaland
2015-03-03 21:44
2019-05-30 15:48

Detta program omfattar vattenkemisk provtagning som utförts i Västra Götalands län men som inte är återkommande. Detta program omfattar exempelvis provtagning som utförts inom ramen för en specialundersökning eller en fördjupad undersökning.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2006 Slutår 2018
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2009 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 2009 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2006 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 2006 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 2013 2018 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2009 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2009 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2009 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2017 2018 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö