Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2007
2020
Pågående
Västra Götaland
2015-03-12 10:08
2020-06-05 15:00

Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 2007 Slutår 2020
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2007 2020 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 2007 2020 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 2007 2020 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 2007 2020 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 2007 2020 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 2007 2020 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnespåverkan växtplankton 2007 2020 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Planktontrofiskt index (PTI) 2019 2020 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö