VER, verifiering av grundvattenkemi i Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
VER, Verifieringsövervakning
2009
-
Pågående
Västernorrland
2015-03-25 10:48
2018-05-16 14:43

Undersökningstyper
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Alkalinitet 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2009 - Tre gånger SGU, Sveriges geologiska undersökning