SRK, Sydvästra Skånes vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
På uppdrag av Sydvästra Skånes vattenråd utför Alcontrol AB vattenprovtagning i Trelleborg, Vellinge och Skurups kommuns vattendrag. Området som berörs är från gränsen mot Charlottenlundsbäckens avrinningsområde till och med Gessiebäckens avrinningsområde. Sydvästra Skånes vattenråd bildades 2013 och år 2015 genomfördes första vattenkontrollen, i denna form, i dess regi. Tidigare utfördes övervakningen inom programmen KÖ, Sydkuståar Vellinge, KÖ, Sydkuståar Trelleborg samt SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
SRK, Samordnad recipientkontroll
2015
-
0
Skåne
2016-07-01 13:19
2019-08-13 16:35

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2015 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Syrgas 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Ljusförhållanden 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Grumlighet 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Näringsämnen 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Totalkväve 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Totalfosfor 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Ammonium 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
TOC 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Nitrat + nitrit 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Fosfat 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Temperaturförhållande 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Temperatur 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Salthaltsförhållanden 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Konduktivitet 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Försurning 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
pH 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Alkalinitet 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi
Absorbans 2015 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenkemi