SRK, Sydvästra Skånes vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
På uppdrag av Sydvästra Skånes vattenråd utför Alcontrol AB vattenprovtagning i Trelleborg, Vellinge och Skurups kommuns vattendrag. Området som berörs är från gränsen mot Charlottenlundsbäckens avrinningsområde till och med Gessiebäckens avrinningsområde. Sydvästra Skånes vattenråd bildades 2013 och år 2015 genomfördes första vattenkontrollen, i denna form, i dess regi. Tidigare utfördes övervakningen inom programmen KÖ, Sydkuståar Vellinge, KÖ, Sydkuståar Trelleborg samt SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
SRK, Samordnad recipientkontroll
2015
-
0
Skåne
2016-07-01 13:19
2019-08-13 16:35

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2015 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2015 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Metaller i vattendrag
Kadmium och kadmiumföreningar 2015 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Metaller i vattendrag
Bly och blyföreningar 2015 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Metaller i vattendrag
Nickel och nickelföreningar 2015 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Metaller i vattendrag
Särskilda förorenande ämnen 2015 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Metaller i vattendrag
Arsenik 2015 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Metaller i vattendrag
Krom 2015 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Metaller i vattendrag
Zink 2015 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Metaller i vattendrag
Koppar 2015 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Metaller i vattendrag
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2015 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Metaller i vattendrag
Kobolt 2015 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Metaller i vattendrag