SRK, Sydvästra Skånes vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
På uppdrag av Sydvästra Skånes vattenråd utför Alcontrol AB vattenprovtagning i Trelleborg, Vellinge och Skurups kommuns vattendrag. Området som berörs är från gränsen mot Charlottenlundsbäckens avrinningsområde till och med Gessiebäckens avrinningsområde. Sydvästra Skånes vattenråd bildades 2013 och år 2015 genomfördes första vattenkontrollen, i denna form, i dess regi. Tidigare utfördes övervakningen inom programmen KÖ, Sydkuståar Vellinge, KÖ, Sydkuståar Trelleborg samt SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
SRK, Samordnad recipientkontroll
2015
-
0
Skåne
2016-07-01 13:19
2019-08-13 16:35

Undersökningstyper
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2015 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kiselalger i vattendrag
IPS-index för Kiselalger 2015 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kiselalger i vattendrag
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2015 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kiselalger i vattendrag
TDI-index för Kiselalger 2015 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kiselalger i vattendrag
%PT för Kiselager 2015 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kiselalger i vattendrag
Deformerade kiselalgsskal 2015 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kiselalger i vattendrag